Αξίες βιωσιμότητας – The αriston CODEX

Το παρακάτω κείμενο προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση της 25ης εκπομπής μου από τον πρώτο κύκλο ραδιομαθημάτων protifora ariston project. Η[…]

Read more

O ρόλος της απασχολησιμότητας στο πλαίσιο της νεανικής επιχειρηματικότητας – Stergis o’clock

Μίνι βίντεοσυνέντευξη Stergis o’clock – Ποιο πακέτο δεξιοτήτων εξοπλίζει επαρκώς τον νεοεισερχόμενο στη διεθνή αγορά εργασίας; Είναι οι πιστοποιήσεις αρκετές[…]

Read more

Διαπολιτισμική επίγνωση και το μέλλον της εργασίας

Video mini-συνέντευξη Stergis o’clock: Ο επιτυχημένος εργαζόμενος και επιχειρηματίας εργάζεται οπουδήποτε προσφέρεται εργασία, κατά κανόνα σε εικονικό περιβάλλον, πολύ συχνά[…]

Read more